Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy, Czas pracy
Wnioski pracowników w zakresie organizacji czasu pracy

Organizacja czasu pracy leży po stronie pracodawcy, który ustala systemy, okresy rozliczeniowe oraz rozkłady czasu pracy w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. W wielu aspektach przepisy Kodeksu pracy dają jednak możliwość dokonania pewnych - nawet bardzo daleko idących - zmian w tym zakresie na podstawie wniosków pracowników. Wnioski te mają różną moc wiążącą - od całkowicie swobodnie ocenianych przez pracodawcę do wiążących pracodawcę (zmiana wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego).

Część z nich może być bardzo korzystna dla pracodawcy. Poprzez wniosek może być dokonana pewna zmiana szybko, właściwie nawet z dnia na dzień bez konieczności zmiany prawa wewnętrznego.

Prowadzący:
Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

29 listopada 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rozkład czasu pracy, system czasu pracy, wymiar czasu pracy:

 • pojęcie rozkłady czasu pracy,
 • system czasu pracy obowiązujący pracownika,
 • wymiar czasu pracy ustalony w umowie o pracę,
 • regulacje wewnętrzne dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy - ustalenie, związanie tymi regulacjami pracodawcy i pracownika.

2. Indywidualny rozkład czasu pracy:

 • treść wniosku,
 • zakres możliwej zmiany na wniosek pracownika - ograniczenia w dopuszczalności realizacji wniosku przez pracodawcę,
 • termin zmiany,
 • wniosek a regulamin pracy lub obwieszczenie o czasie pracy,
 • zmiana na czas określony lub nieokreślony,
 • wniosek od pracownika będącego rodzicem osoby niepełnosprawnej,
 • przykładowy wniosek.

3. Ruchome rozkłady czasu pracy:

 • ruchome i zmienne rozkłady czasu pracy - znaczenie, zasady stosowania, podstawy wprowadzenia,
 • wniosek pracownika o zastosowanie,
 • wniosek pracownika a porozumienie z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników,
 • dopuszczalny zakres wniosku.

4. Zmiana wymiaru czasu pracy (w tym zmiana wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego):

 • wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy,
 • zmiana na stałe czy na czas określony?
 • wniosek pochodzący od pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,
 • konsekwencje zmiany wymiaru czasu pracy.

5. Elastyczna organizacja pracy - nowe przepisy:

 • elastyczna organizacja pracy - zakres pojęcia,
 • osoby uprawnione do złożenia wniosku,
 • termin złożenia wniosku,
 • treść wniosku,
 • rozpatrzenie wniosku przez pracodawcę,
 • termin odpowiedzi na wniosek,
 • konieczność uzasadnienie odmowy uwzględnienia wniosku,
 • niosek pracownika objętego elastyczną organizacją pracy o powrót do poprzedniej organizacji pracy zakres związania wnioskiem, termin na odpowiedź,
 • odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów o elastycznej organizacji pracy,
 • przykładowy wniosek pracownika,
 • przykładowa odpowiedź pracodawcy na wniosek.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28