Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wpływ odpracowania zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych na wysokość wynagrodzenia pracownika
23 marca 2021
Na podstawie kodeksu pracy pracownik ma prawo zawnioskować do pracodawcy o zwolnienie go od pracy w celu załatwienia swoich spraw osobistych. Pracodawca nie ma jednak obowiązku zaakceptować go. Jeżeli natomiast wyrazi zgodę na to, aby pracownik zajął się prywatnymi sprawami w godzinach pracy, to zazwyczaj pracownik będzie miał możliwość odpracowania czasu, w którym nie świadczył pracy.

Zgodnie z art. 151 § 21 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku. Ustawodawca nie narzucił stronom stosunku pracy jakichkolwiek granic co do terminu odpracowania czasu poświęconego sprawom prywatnym. Rozwiązaniem rodzącym najmniej problemów jest niewątpliwie odrobienie nieprzepracowanych godzin w tym samym miesiącu, w którym nastąpiło zwolnienie. W takim wypadku nie zaistnieje konieczność obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Jeżeli natomiast pracownik w jednym miesiącu skorzysta ze zwolnienia na załatwienie spraw osobistych, a w kolejnym czas ten odpracuje, to takie zdarzenia będą miały wpływ na wysokość jego wynagrodzenia. W miesiącu zwolnienia od pracy zostaje ono obniżone z uwagi na to, że pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku z korzystaniem ze zwolnienia, a w miesiącu odpracowania podwyższone o wynagrodzenie należne za odpracowane godziny. Uzasadnienia tego można upatrywać w treści art. 80 kodeksu pracy, zgodnie z którym wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy wynagrodzenie przysługuje tylko wtedy, gdy stanowią o tym przepisy prawa. Ponadto można w tym zakresie powołać się również na stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z którym „(…) jeżeli pracownik korzysta ze zwolnienia od pracy w jednym miesiącu, a odpracowuje czas tego zwolnienia w innym miesiącu, to w miesiącu, w którym ma miejsce odpracowanie, powinien otrzymać odpowiednio wyższe wynagrodzenie za pracę, natomiast w miesiącu, w którym korzystał ze zwolnienia - odpowiednio niższe (...)”.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16