Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wpływ śmierci dziecka na prawo do urlopu ojcowskiego
19 lutego 2023
Ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego, o ile nie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Wynika ono z art. 182(3) kodeksu pracy. Wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Urodzenie martwego dziecka lub śmierć dziecka po porodzie, a przed złożeniem wniosku o urlop ojcowski, wyklucza możliwość skorzystania przez ojca z omawianego rodzaju urlopu. Wynika to wprost z treści art. 1823 § 1 kodeksu pracy, bowiem to pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Tym samym pracownik zachowuje prawo do urlopu ojcowskiego, jeżeli przy tym samym porodzie urodziło się więcej niż jedno dziecko i co najmniej jedno, którym ojciec się opiekuje, pozostaje przy życiu.

Natomiast śmierć dziecka nie powoduje przerwania urlopu ojcowskiego w trakcie korzystania z niego. Do urlopu ojcowskiego nie ma zastosowania art. 1801 kodeksu pracy stanowiącego podstawę przerwania urlopu macierzyńskiego w razie śmierci dziecka. Jednak w przypadku, gdy ojciec korzystał z urlopu ojcowskiego w częściach i dziecko zmarło w czasie korzystania z pierwszej części urlopu ojcowskiego to pracownik nie może skorzystać z drugiej części urlopu ojcowskiego. Odpadła bowiem podstawa prawna jej udzielenia, chyba że żyje inne dziecko, którym pracownik - ojciec mógłby się opiekować w ramach urlopu ojcowskiego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29