Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi związanymi z sytuacją ekologiczną na Odrze
9 października 2022
Sytuacja ekologiczna na Odrze odbiła się negatywnie na sytuacji finansowej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Pewną rekompensatą ma stanowić świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia (wniosek RJS) wyłącznie elektronicznie. Według obecnie obowiązujących przepisów przedmiotowe wsparcie przysługuje za miesiąc sierpień 2022 roku, w okresie od 30 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 2022 roku o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze: jednorazowe świadczenie przysługuje płatnikowi składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. prowadził na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność oznaczoną według polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważającą [m.in. rybołówstwo, chów, hodowla, przetwórstwo ryb, gastronomia, transport morski i wodny, działalność turystyczna, sportowa, rekreacyjna) - według rejestru REGON];
  2. w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. był zgłoszony jako płatnik składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.;
  3. w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  4. w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca wskazanego w przepisach wydanych na podstawie art. 4;
  5. w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, co najmniej jeden adres prowadzenia pozarolniczej działalności na obszarze powiatów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 4, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność.

W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze z dnia 29 września 2022 roku określono listę kodów PKD oraz powiatów, z których przedsiębiorcy są uprawnieni (po spełnieniu pozostałych warunków) do skorzystania z omawianej formy pomocy.

Wskazane świadczenie stanowi pomoc de minimis. Jego wysokość wynosi 3 010 zł na każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń na dzień 31 lipca 2022 roku i który pozostawał objęty ubezpieczeniem 31 sierpnia 2022 roku.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28