Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wydanie PIT-11 na wniosek pracownika
19 września 2021
PIT-11 to deklaracja, która jest podstawową informacją o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Sporządza ją płatnik, który w trakcie roku rozlicza, pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. Dla pracowników stanowi on co do zasady podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych.

Zgodnie z ogólną zasadą płatnik powinien sporządzić i przekazać deklaracje PIT-11 do właściwych urzędów skarbowych do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego ta deklaracja dotyczy. Natomiast pracownik powinien ją otrzymać nie później niż do końca lutego.

Należy jednak pamiętać, że powyższa zasada nie ma charakteru bezwzględnego, a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje pewien wyjątek w tym zakresie. Pracownik może bowiem wystąpić z wnioskiem o wydanie PIT-11 wcześniej niż we wskazanym wyżej terminie. Zgodnie z art. 39 ust. 2: „Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1.”
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26