Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wydatki poniesione na testy na koronawirusa dla pracowników a koszty podatkowe
28 marca 2021
Niektórzy pracodawcy, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie swojej załogi, decydują się na skierowanie swoich pracowników na odpłatne testy na obecność koronawirusa. Pewne wątpliwości budziło, czy tego rodzaju wydatki mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej. Krajowa Informacja Skarbowa rozwiała te wątpliwości i jednoznacznie wskazała, że nie ma przeciwwskazań, aby tak się stało.

Definicję kosztów uzyskania przychodu można znaleźć w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”.

Podobna definicja znajduje się również w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.”.

Krajowa Informacja Skarbowa wskazała, że wydatki na testowanie wszystkich pracowników są ponoszone w interesie firmy. Badanie jest bowiem niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wydatki są więc kosztem uzyskania przychodów. Przepisy nie zakazują ich rozliczania.

Co więcej, Krajowa Informacja Skarbowa uznał, że jako koszty uzyskania przychodów w PIT i CIT można zakwalifikować także wydatki poniesione na testy przeznaczone dla osób związanych z przedsiębiorcą umowami cywilnoprawnymi (umowami zlecenie i umowami o dzieło), jak również tzw. samozatrudnionych. Takie stanowisko odbiega znacząco od dotychczasowych wytycznych organów skarbowych, które uniemożliwiały rozliczenia w kosztach świadczeń na rzecz osób, które nie są pracownikami. W tym wypadku wyjaśniono, że jako priorytet traktuje się troskę o zdrowie i życie załogi w zakładzie pracy, a zleceniobiorcy (wykonawcy dzieła, samozatrudnieni) często wykonują zadania w tych samych pomieszczeniach co pracownicy, w ich obecności, co może również wpływać na szerzenie się zakażeń.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia do przepisów antykryzysowych, z których również można wyciągnąć korzystne dla przedsiębiorców wnioski. Wskazano, że przedsiębiorców obciążono wieloma nowymi obowiązkami związanych z zachowaniem bezpiecznych warunków funkcjonowania i z tego względu organy skarbowe będą w sposób liberalny podchodziły do oceny kosztów ponoszonych w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa oraz ochrony sanitarnej.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16