Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wydatki związane z używaniem przez pracownika prywatnego samochodu podczas podróży służbowej a koszty podatkowe pracodawcy będącego osobą prawną
29 listopada 2019
Pracownik, który został skierowany do odbycia podróży służbowej, może w tym celu skorzystać ze swojego prywatnego samochodu. Ponosi on wtedy zarówno koszty paliwa, jak również inne koszty związane z używaniem samochodu podczas podróży. Mogą to być na przykład opłaty za parking czy za przejazd autostradą. Czy wszystkie takie wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

Art. 16 ust. 1 pkt 30a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Przepis ten odwołuję się do tzw. kilometrówki. Przepisy ograniczają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków związanych z użytkowaniem dla potrzeb pracowników w celu odbycia podróży służbowej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (pracodawcy). Ograniczenie to wynika z określenia przez ustawodawcę limitu wydatków wyznaczonego iloczynem liczby kilometrów i stawki za jeden kilometr. Wymaga to od podatnika prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z wyłączaniem ryczałtu pieniężnego. Ewidencja taka musi być potwierdzona przez pracodawcę (art. 16 ust. 5). W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Warto zwrócić uwagę, że powyżej przywołany przepis odwołuje się do pojęcia wydatków z tytułu używania przez pracowników samochodów na potrzeby podatnika. Pojęcie to nie zostało jednak w żaden sposób zdefiniowane przez ustawodawcę. Jakie zatem wydatki mieszczą się w jego zakresie?

Odpowiedzi na takie pytanie można szukać jedynie w interpretacjach organów podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 października 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.57.2017.1.AZE. stwierdził, że „(...) do kosztów z tytułu używania dla potrzeb pracowników w celu odbycia podróży służbowej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne (koszty zakupu paliwa, oleju napędowego, gazu), jak również inne koszty wynikające z używania samochodu do celów podróży służbowej jak np. opłaty za przejazd autostradami, mostami, opłaty parkingowe, opłaty za przeprawy promowe”. Ponadto Dyrektor KIS wskazuje, że „koszty używania pojazdu są bowiem pojęciem znacznie szerszym niż eksploatacja pojazdu (wyrok WSA w Gliwicach z 24 października 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 289/12). (…) Skoro wydatki z tytułu opłat za przejazd autostradą oraz opłat za parkingi stanowią wydatki z tytułu używania samochodu dla potrzeb działalności gospodarczej, to podatnik będzie zobowiązany uwzględniać je w ewidencji przebiegu tego pojazdu i rozliczać w ramach wynikającego z niej limitu. Opłata za autostradę czy parking wiąże się nierozerwalnie z używaniem samochodu, a zatem objęta jest limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie może być zaliczona do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy” (interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2017 roku sygn. 1462-IPPB6.4510.609.2016.1.AG).

Takie samo stanowisko zostało również przedstawione w interpretacji indywidualnej sygn. 0115 KDIT2-3.4010.54.2017.2.KP z dnia 30 czerwca 2017 roku.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-06-05