Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Stan zagrożenia epidemicznego co najmniej do 31 października 2022 roku
4 października 2022
16 maja 2022 roku przestał obowiązywać stan epidemii, który został ogłoszony z powodu COVID-19 w dniu 20 marca 2020 roku. Nadal trwa jednak stan zagrożenia epidemicznego, który ogłoszono od dnia 16 maja 2022 roku.

Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stan zagrożenia epidemicznego to sytuacje prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych. Został on ogłoszony po odwołaniu stanu epidemii, od dnia 16 maja 2022 roku, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Obowiązuje do odwołania.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z różnego rodzaju regulacji wprowadzonych na czas tego szczególnego stanu powinni czuwać nad chwilą, w której stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany. W pewien sposób pomocniczo można traktować rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, w którym określona jest data zakończenia obowiązywania wskazanych w nim regulacji. Rozporządzenie to było już wielokrotnie zmieniane właśnie w zakresie przywołanej daty, a ostatnia zmiana wydłużyła stosowanie nakazów i zakazów do 31 października 2022 roku. Można wnioskować, że zakończenie obowiązywania określonych wskazanym rozporządzeniem regulacji będzie zapowiadać odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego.

Jak na razie przedsiębiorcy mogą nadal korzystać z licznych regulacji, które zostały zastrzeżone na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego. Dotyczy to między innymi:

  • dopuszczalności powierzenia pracy zdalnej na podstawie „ustawy covidowej”,
  • zawieszenia obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich,
  • dopuszczalności wykonywania badań lekarskich u lekarza innej specjalizacji niż medycyna pracy,
  • zawieszenie obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników zatrudnianych na stanowiskach administracyjno-biurowych, jeżeli pracownik posiada aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazać do pracy w odpowiadających warunkach pracy, a także w przypadku pracowników zatrudnianych na stanowiskach innych niż administracyjno-biurowe, jeżeli ponowne zatrudnienie u tego samego pracodawcy na analogicznym stanowisku następuje nie później niż 180 dni po ustaniu poprzedniego zatrudnienia lub gdy pracownik jest zatrudniany w ciągu 180 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia u innego pracodawcy, ale posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia w odpowiadających warunkach,
  • szczególnych regulacji dotyczących szkoleń bhp (w tym na przykład dopuszczalności przeprowadzenia okresowego szkolenia bhp po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego, czy możliwości przeprowadzenia szkoleń wstępnych, z wyłączeniem instruktażu stanowiskowego dla określonych stanowisk, w całości z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej),
  • możliwości nakazania pracownikowi wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego we wskazanym przez pracodawcę terminie.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28