Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego na skutek łączenia pracy i korzystania z tego urlopu
15 maja 2022
Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który tego urlopu udziela. Na podstawie art. 182 ze znaczkiem 1e § 1 kodeksu pracy praca nie może być świadczona w wymiarze wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, a urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Powrót do pracy w czasie urlopu rodzicielskiego nie powoduje utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego. Jak stanowi art. 1821f § 1 kodeksu pracy: łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu skutkuje wydłużeniem urlopu rodzicielskiego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. W okresie, o jaki nastąpiło wydłużenie urlopu rodzicielskiego, pracownik może dalej świadczyć pracę w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji również następuje proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Łączenie wykonywania pracy i korzystania z urlopu rodzicielskiego nie może trwać dłużej niż:

  • 64 tygodnie - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie;
  • 68 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

W zależności od tego, czy pracownik pracuje w okresie wydłużenia urlopu rodzicielskiego, czy też nie, należy zastosować inny wzór wyliczenia.

  1. Okres wydłużenia jest iloczynem liczby tygodni, podczas których pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy i wymiaru czasu pracy wykonywanej w trakcie korzystania z tego urlopu.
  2. Wymiar urlopu dotyczący korzystania z wydłużonej części urlopu rodzicielskiego i jednoczesnego wykonywania pracy u pracodawcy, który tego urlopu udzielił oblicza się dzieląc długość wydłużonej części urlopu przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączył korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy. Jeżeli w wyniku obliczeń nie wystąpi wielokrotność tygodnia, urlopu należy udzielić w dniach. Niepełne dni przy udzielaniu urlopu należy pominąć.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20