Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wymagalność odprawy emerytalnej
19 marca 2023
Odprawa emerytalno-rentowa to świadczenie należne pracownikowi od pracodawcy na podstawie art. 92 ze znaczkiem 1 § 1 kodeksu pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Z treści przywołanego wyżej przepisu wynika, iż nabycie prawa do odprawy emerytalno-rentowej wymaga zaistnienia następujących przesłanek:

  • pracownik spełniania warunki uprawniające do nabycia renty albo emerytury,
  • jego stosunek pracy ustał,
  • pracownik przeszedł na rentę albo emeryturę,
  • pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę albo emeryturę istniał związek.

Dopiero łączne spełnienie wszystkich wskazanych przesłanek pozwala na uzyskanie przez pracownika prawa do odprawy emerytalno-rentowej. Ustalenie daty jej wymagalności może powodować trudności z uwagi to, że spełnienie przesłanek nie następuje jednocześnie.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1998 roku (sygn. akt I PKN 508/97) wynika, że roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, bez względu na to, kiedy zostało wydane orzeczenie przyznające emeryturę lub rentę.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29