Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe za dzień, w którym powstała niezdolność do pracy
28 marca 2021
Pracownik po przepracowaniu około 4 godzin źle się poczuł i za zgodą kierownika, w godzinach pracy, udał się do lekarza. Lekarz wystawił mu zwolnienie lekarskie wskazując w nim jako pierwszy dzień niezdolności do pracy dzień, w którym zwolnienie zostało wystawione. Czy pracownikowi za ten dzień należy się wynagrodzenie za pracę czy wynagrodzenie chorobowe?

Przepis art. 80 kodeksu pracy statuuje zasadę, w myśl której pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Oznacza to, iż pracownikowi, który przepracował cały dzień zgodnie z obowiązującą go rozkładem czasu pracy, a którego niezdolność do pracy w tym dniu została orzeczona przez lekarza dopiero po zakończeniu pracy, przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Rzeczony pracownik nie ma natomiast prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za ten dzień. Z dyspozycji art. 92 § 3 pkt 2 kodeksu pracy wynika bowiem, że wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

W przypadku gdy w dniu wskazanym w zwolnieniu lekarskim jako pierwszy dzień niezdolności do pracy pracownik świadczył pracę przez część dnia, pracodawca na podstawie art. 80 kodeksu pracy winien wypłacić mu wynagrodzenie za część dnia, przez którą praca była wykonywana. Jednakże przepisy nie przewidują możliwości wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za część dnia. Stwierdzona w orzeczeniu lekarskim niezdolność do pracy nie może obejmować części dnia. Może ona obejmować jedynie pełne dni (art. 8 ustawy).

Mając na względzie poczynione na wstępie uwagi, należy przyjąć, iż jeżeli pracownikowi, mimo że przepracował jedynie część obowiązującego go wymiaru dobowego czasu pracy, zostało wypłacone wynagrodzenie za cały dzień pracy, nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy. Natomiast w przypadku gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie za część dnia, pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za cały dzień niezdolności do pracy. Inaczej mówiąc, pracownikowi przysługiwać będą świadczenia chorobowe za pierwszy dzień niezdolności do pracy przypadający w dniu, w którym świadczył pracę przez część obowiązującego go wymiaru czasu pracy, w sytuacji gdy otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie przepracowane godziny. Jeżeli wynagrodzenie zostanie wypłacone za całą dniówkę roboczą, wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy należy wypłacać dopiero od następnego dnia.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 października 2006 r., sygn. akt II UK 44/06. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy uznał, iż „tylko sporadyczna, wymuszona okolicznościami aktywność może usprawiedliwiać zachowanie prawa do zasiłku. W innych przypadkach za sporny okres nie należy się zasiłek lecz wynagrodzenie za pracę.”.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16