Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wynagrodzenie za urlop w podstawie wymiaru zasiłku
23 lutego 2021
Podstawę wymiaru zasiłku z tytułu niezdolności do pracy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie jakie osiągnął pracownik za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik przepracował krótszy okres, w podstawie należy uwzględnić przychód za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia. W przypadku gdy w jednym z miesięcy pracownik nie przepracuje pełnego miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, do podstawy zasiłku należy przyjąć taki miesiąc po uzupełnieniu do pełnej miesięcznej kwoty, pod warunkiem, że ubezpieczony przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy. Do nieobecności usprawiedliwionych zaliczają się m. in. okresy urlopów bezpłatnych, wychowawczych, okolicznościowych, jak również urlopu wypoczynkowego.

Uzupełnienie miesiąca, gdy zasiłkobiorca w danym miesiącu otrzymał obok wynagrodzenia zasadniczego (wypłacanego w stałej kwocie) kwotę należną za urlop wypoczynkowy polega na przyjęciu do podstawy wymiaru zasiłku wynagrodzenia zasadniczego zgodnego z umową o pracę.

Jeżeli ubezpieczony otrzymywał wynagrodzenie zmienne, uzyskany przychód należy podzielić przez liczbę dni przepracowanych i pomnożyć przez liczbę dni, które ubezpieczony był zobowiązany przepracować.

W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika składa się ze składników stałych i zmiennych, a w miesiącu wymagającym uzupełnienia był on niezdolny do pracy oraz przebywał na urlopie wypoczynkowym, zasada uzupełnienia wynagrodzenia w podstawie zasiłku jest uzależniona od tego czy składnik zmienny jest pomniejszany proporcjonalnie za czas niezdolności do pracy, czy należny w kwocie faktycznie uzyskanej.

Jeżeli w miesiącu przyjętym do podstawy wymiaru zasiłku składnik zmienny był proporcjonalnie pomniejszany za czas absencji, uzupełnienia należy dokonać w sposób właściwy dla składników zmiennych, a mianowicie po zsumowaniu wynagrodzenia zasadniczego z wynagrodzeniem za czas urlopu, uzyskaną kwotę należy podzielić przez liczbę dni przepracowanych i pomnożyć przez liczbę dni, które ubezpieczony miałby do przepracowania przez pełny miesiąc.

W przypadku, gdy składnik zmienny nie podlega uzupełnieniu, składnik stały uzupełniony do pełnej miesięcznej kwoty należy zsumować ze składnikiem zmiennym przyjętym do podstawy w kwocie faktycznie wypłaconej.

Podstawa prawna:

Art. 36, art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ust . 290 i 291 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05