Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
31 stycznia 2023
Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od stosowanej przez podatnika formy opodatkowania oraz od osiąganych przez niego przychodów.

W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wysokość składki zdrowotnej ustalono w wysokości 9% podstawy jej obliczenia. Do ustalenia podstawy niezbędny jest wskaźnik ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Zgodnie z art. 81 ust. 2f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł;
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł;
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia - jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 roku. Jest ono wyższe niż spodziewane i wynosi 6 965,84 zł.

W oparciu o powyższe wytyczne składka zdrowotna podatników opodatkowanych ryczałtem będzie równa kwocie:

  • 376,16 zł - dla podatników, których roczne przychody od początku roku nie przekroczyły kwoty 60 000 zł;
  • 626,93 zł - dla podatników, których roczne przychody od początku roku przekroczyły 60 000 zł i nie przekroczyły 300 000 zł;
  • 1 128,48 zł - dla podatników, których roczne przychody od początku roku przekroczyły 300 000 zł.
Podatnicy opodatkowani ryczałtem mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o połowę (50%) wartości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w ciągu roku podatkowego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-03-21