Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wysokość zasiłku, gdy choroba jest związana z wcześniejszym wypadkiem
15 lutego 2021
Osoby, które stały się niezdolne do pracy w wyniku wypadku, nabywają prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru. Jeżeli niezdolność do pracy była spowodowana wypadkiem przy pracy, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. W tym przypadku prawo do zasiłku przysługuje mu od pierwszego dnia orzeczonej niezdolności do pracy. Wypłacone świadczenie należy wykazać w raporcie ZUS RSA z kodem przerwy 314. Nieco inaczej sytuacja się przedstawia, gdy ubezpieczony ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy.

Zasiłek chorobowy jest wówczas wypłacany z ubezpieczenia chorobowego, co oznacza, że wypłata zasiłku musi być poprzedzona wynagrodzeniem za czas choroby, dopiero w następnej kolejności ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli wypadek spowoduje duży uszczerbek na zdrowiu, może się okazać, że stanie się przyczyną kolejnych niezdolności do pracy w przyszłości.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby spowodowanej wypadkiem, który zdarzył się w przeszłości i był już powodem wcześniejszej niezdolności do pracy, a obecna choroba jest konsekwencją tego wypadku, zasiłkobiorca nabywa prawo do zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Zgodnie z zapisem ust. 55 Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., po. 1368 ze zm.)  jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Również na podstawie ust. 26 Komentarza do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.)  zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, także wtedy, gdy niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym wypadkiem przy pracy.

W związku z powyższym niezdolność do pracy spowodowana zarówno wypadkiem w drodze do pracy, jak również w przypadku wypadku przy pracy, nawet jeśli zdarzenie miało miejsce na wiele lat przed obecnie orzeczoną niezdolnością, ale choroba jest następstwem takiego zdarzenia, ubezpieczony będzie uprawniony do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru.

Związek tej niezdolności do pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, bądź przy pracy powinien zostać stwierdzony przez lekarza zaświadczeniem lekarskim.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05