Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wysokość zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku
4 czerwca 2019
Osoby, które uległy wypadkowi zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, bądź zlecenia, nabywają prawo do zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania, a podstawą do nabycia prawa do zasiłku wypłacanego wysokości 100% jest uznanie zdarzenia za wypadek, co jest udokumentowane protokołem powypadkowym lub kartą wypadku. Ubezpieczonym będzie przysługiwał zasiłek odpowiednio z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego w zależności od tego, czy wypadek ten miał miejsce w drodze do pracy lub z pracy, czy przy pracy.

Jeżeli ubezpieczony uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zasiłek przysługuje z ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że wypłatę zasiłku chorobowego  poprzedzi naliczenie wynagrodzenia za czas choroby. Jeśli jednak przyczyną niezdolności będzie wypadek, który zdarzył się przy pracy, od pierwszego dnia niezdolności ubezpieczony nabędzie prawo do zasiłku. W tym przypadku niezdolność do pracy powinna być wykazana w raporcie ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 314.

Zasiłkobiorca, który nie odzyskał zdolności do pracy po wykorzystaniu okresu zasiłkowego nabywa prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. O ile w przypadku zasiłku chorobowego, jego wysokość wynosi zawsze 100%, gdy przyczyną niezdolności do pracy był wypadek zarówno w drodze do pracy lub z pracy jak i przy pracy, wysokość świadczenia rehabilitacyjnego jest uzależniona od ubezpieczenia, z którego świadczenie jest wypłacane.

Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne jest kontynuacją zasiłku wypacanego z ubezpieczenia chorobowego, czyli związanego z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości 90% za pierwsze trzy miesiące oraz 75% za pozostały okres. Jeżeli jednak niezdolność była spowodowana wypadkiem przy pracy, świadczenie rehabilitacyjne zostanie wypłacone w takiej samej wysokości jak zasiłek chorobowy, czyli 100% podstawy jego wymiaru.

Może się zdarzyć, że ubezpieczony stał się niezdolny do pracy w wyniku nie przestrzegania przepisów prawa pracy na zajmowanym stanowisku. W takim przypadku zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy. Nie spowoduje to jednak utraty prawa do świadczeń. Zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne nie zostaną wówczas wypłacone z ubezpieczenia wypadkowego, a chorobowego, na zasadach ogólnych.

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o ( Dz.U. z 2019 poz. 645) świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  dla celów wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji, o ile pierwszy dzień orzeczonego decyzją lekarza orzecznika ZUS  świadczenia przypadnie w kwartale, w którym wskaźnik waloryzacji wynosi powyżej 100%.

Jeżeli po wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczony znów zachoruje i  ze względu na brak pełnych 3 miesięcy kalendarzowych przerwy pomiędzy zakończoną chorobą, a kolejną nie będzie konieczne ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku, podstawę do kolejnego zasiłku z tytułu niezdolności do  pracy będzie stanowiła ostatnio wyliczona, czyli zwaloryzowana podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego.

Żródło:

ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. z 2019 poz. 645)

komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. z 2019 poz. 645)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22