Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wysokość zasiłku macierzyńskiego w okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego po zmianach
16 maja 2023
Pracownicy - rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do 41 tygodni - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie jednego dziecka i 43 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Co do zasady urlop ten przysługuje po urlopie macierzyńskim.

26 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy i innych ustaw, która wydłużyła okres urlopu rodzicielskiego. Ta sama nowelizacja zmieniła także wysokość zasiłku, który przysługuje w jego okresie.

Zgodnie z treścią art. 31 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku”.

Warto dodać, że w razie złożenia wniosku o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, zasiłek będzie wynosił 81,5% podstawy wymiaru zasiłku (art. 31 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Co ważne wnioskiem tym nie może zostać objętych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego zagwarantowanego dla drugiego z rodziców. Za tą część urlopu zasiłek zawsze wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli ubezpieczony nie wykorzysta ani jednego dnia urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka, pomimo złożenia łącznego wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski (kiedy zasiłek macierzyński za cały ten okres przysługiwałby w wysokości 81,5% podstawy jego wymiaru), to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o jednorazowe wyrównanie zasiłku do 100% podstawy jego wymiaru. W takiej sytuacji zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w kolejnych latach życia dziecka wyniesie 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Ustawodawca przewidział w art. 39 ustawy nowelizującej, że ubezpieczony, który w dniu wejścia w życie zmian pobierał zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości. W celu ustalenia nowej wysokości zasiłku ubezpieczony składa wniosek w terminie 21 dni od dnia 26 kwietnia 2023 roku. Zasiłek macierzyński w zmienionej wysokości przysługuje przez okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Jeżeli nie złoży wniosku to będzie korzystał z zasiłku macierzyńskiego na zasadach dotychczasowych.

Takie same zasady będą dotyczyły ubezpieczonego, który przed 26 kwietnia 2023 roku złożył wniosek o zasiłek macierzyński, ale jeszcze nie rozpoczął jego pobierania.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28