Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Z jaką chwilą pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym z powodu długotrwałej nieobecności pracownika, który pobiera emeryturę?
3 października 2022
Pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy za wypowiedzeniem w trakcie choroby pracownika. W art. 41 kodeksu pracy ustawodawca przewidział zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Jednakże pracodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę trybie natychmiastowym po upływie określonego ustawowo okresu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

Zgodnie z dyspozycją art. 53 § 1 pkt 1 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

W orzecznictwie przyjmuje się, iż 6-miesięczny staż pracy nie obejmuje okresu długotrwałej niezdolności do pracy.

Wskazany w art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kodeksu pracy okres pokrywa się z tzw. okresem zasiłkowym, czyli okresem pobierania zasiłku chorobowego. Co do zasady, wynosi on nie dłużej niż 182 dni. Jednakże, gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, okres zasiłkowy trwa nie dłużej niż 270 dni (art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Dodatkowo przepis zastrzega dalsze pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

Warto zastanowić się, w którym momencie następuje ziszczenie się przesłanek określonych w art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kodeksu pracy w przypadku, gdy pracownikowi nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Niewątpliwie taka sytuacja ma miejsce w przypadku emeryta. Osoba, która ma ustalone prawo do emerytury, nie może otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego (art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Jeżeli zatem pracownik-emeryt, który po upływie okresu zasiłkowego nadal nie odzyska zdolności do pracy (nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim) to może zostać z nim rozwiązania umowa o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kodeksu pracy od razu po upływie okresu ochronnego, którego długość odpowiada długości właściwego okresu zasiłkowego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28