Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Z jaką chwilą pracownik uzyskuje przychód z tytułu opłacenia przez pracodawcę składki ubezpieczeniowej na rzecz pracownika?
24 stycznia 2023
Co do zasady przyjmuje się, iż opłacana przez pracodawcę składka na ubezpieczenie na rzecz pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy, jeżeli beneficjentem świadczenia z ubezpieczenia na życie jest pracownik lub inna wskazana przez niego osoba (nie pracodawca).

W art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, iż przychodami są otrzymane i postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z uwagi na fakt, iż pojęcie „świadczenie nieodpłatne” obejmuje wszelkie zjawiska, których następstwem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie to do takich świadczeń zaliczyć należy opłacane za pracownika składki na ubezpieczenie.

Istotne znaczenie ma ustalenie momentu powstania przychodu u pracownika. Zazwyczaj w przypadku składek z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową przychód po stronie pracownika powstaje w dacie poniesienia wydatku przez pracodawcę, czyli w dacie zapłaty składki firmie ubezpieczeniowej. Natomiast nieco inaczej będzie przedstawiać się sytuacja w odniesieniu do powstania przychodu z tytułu opłacania przez pracodawcę składek, które w części są inwestowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Wtedy przychód dla pracownika powstaje w momencie cesji praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy na rzecz ubezpieczonego pracownika. Do tego momentu pracownik nie posiada praw do wypłaty i innych możliwych profitów wynikających z umowy ubezpieczenia, a tym samym nie uzyskuje przychodu.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01