Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zakończenie umowy o pracę na czas określony
9 stycznia 2022
Umowa o pracę na czas określony, co do zasady, rozwiązuje się z nadejściem terminu, na który została zawarta. Termin ten powinien być oznaczony w jej treści.

Przed określoną w ten sposób datą, umowa ta może zostać rozwiązana na podstawie:

  • jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez jedną z jej stron (wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia),
  • dwustronnej czynności prawnej dokonanej przez obie strony stosunku pracy (porozumienie),
  • wygaśnięcia w ściśle przewidzianych prawem okolicznościach (np. śmierć jednej ze stron, upływ 3-miesięcznego pobytu pracownika w areszcie tymczasowym).

Zarówno jednostronna, jak i dwustronna czynność prawna zmierzająca do rozwiązania umowy o pracę powinna zostać dokonana na piśmie. 

Jeżeli nie nastąpi żadne z wymienionych powyżej zdarzeń, wówczas umowa o pracę na czas określony będzie trwać do wskazanego w jej treści terminu. W takim przypadku do jej rozwiązania dochodzi niejako samoczynnie, z mocy samego prawa. Nie ma zatem potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń przez strony stosunku pracy. W szczególności zaś, pracodawca nie jest zobowiązany informować pracownika na piśmie o zbliżającym się ostatnim dniu obowiązywania terminowej umowy o pracę. Podobnie żaden z przepisów prawa pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku poinformowania pracownika o braku zamiaru przedłużenia obowiązywania kończącej się umowy o pracę, czy też obowiązku poinformowania pracownika o braku zamiaru zawarcia z nim kolejnej tego typu umowy.

W związku z zakończeniem obowiązywania terminowej umowy o pracę i braku po stronie pracodawcy woli dalszego zatrudniania pracownika, pracodawca będzie zobowiązany do dopełnienia swoich obowiązków związanych z zakończeniem stosunku pracy, jak na przykład wydanie świadectwa pracy, czy wyrejestrowanie pracownika z ZUS.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11