Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zapomoga finansowana ze środków związków zawodowych a PIT
15 września 2023
Związki zawodowe mogę udzielać swoim członkom zapomóg. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób szczególny określa obowiązki podatkowe związane z przyznaniem zapomogi.

Co do zasady, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia stawiane do dyspozycji przez organizacje związkowe stanowią przychód z innych źródeł. Jednak zapomogi finansowane przez organizacje związkowe korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wolne od podatku są zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Pamiętać jednak należy, iż w przypadku przekroczenia wskazanej kwoty lub obdarowania swoich członków świadczeniami w innej formie niż pieniężna, na organizacji związkowej po zakończeniu roku podatkowego ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28