Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zasady opodatkowania zasiłku macierzyńskiego
5 lipca 2019
W zależności od podstawy prawnej, na której wypłacany jest zasiłek macierzyński, różne są zasady jego opodatkowania. Warto zatem zapoznać się z przepisami określającymi, w jakich sytuacjach przedmiotowe świadczenie zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z podatku dochodowego zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przedmiotowe zwolnienie zostało wprowadzone przez ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw i zaczęło obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przedmiotowe zwolnienie zastosowanie ma wyłącznie do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zasady jego przyznawania zostały określone w art. 35a i 35b wskazanej ustawy. Nie ma ono natomiast zastosowania do zasiłków otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zasiłek macierzyński wypłacany na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł. Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł każe bowiem uznawać m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Od kwot wypłaconych tytułem zasiłku macierzyńskiego płatnik nie ma obowiązku potrącać kosztów uzyskania przychodów. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach wyrażonej w postanowieniu w sprawie interpretacji indywidualnej z dnia 31 maja 2007 r., nr US.XIII-415/15/35/07, „zasiłek macierzyński nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Stosownie bowiem do zapisu art. 20 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym w roku 2007 - za zasiłki z ubezpieczenia społecznego uważa się kwoty wypłaconych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Zatem od kwoty wypłaconego zasiłku macierzyńskiego płatnik nie powinien potrącać kosztów uzyskania przychodów, gdyż należności te do celów podatku dochodowego zalicza się do kategorii zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że z tytułu wypłaty zasiłku macierzyńskiego, przy naliczaniu podatku dochodowego nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów.”.

Przedmiotowe świadczenie podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-11-18