Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zasady udzielania urlopu okolicznościowego
27 kwietnia 2021
Urlop okolicznościowy stanowi szczególny rodzaj zwolnienia od pracy. Jest on udzielany pracownikowi w związku z zaistnieniem określonych sytuacji życiowych, niezależnie od urlopu wypoczynkowego.

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, zwane dalej rozporządzeniem.

Urlop okolicznościowy ma na celu umożliwienie pracownikowi udziału w ważnych uroczystościach rodzinnych, a także załatwienie związanych z tymi uroczystościami formalności i spraw. Musi on zatem mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem, w związku z którym jest udzielany.

W przypadku gdy okoliczności uzasadniające skorzystanie z urlopu okolicznościowego mają miejsce w czasie nieobecności pracownika spowodowanej urlopem wypoczynkowym, urlopem bezpłatnym, zwolnieniem lekarskim, nieobecność ta nie przekształca się w urlop okolicznościowy. Jeżeli pracownik chciałby skorzystać z urlopu okolicznościowego, musi przerwać np. urlop wypoczynkowy i złożyć wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego.

Niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na następny rok kalendarzowy. Nie przysługuje za niego także ekwiwalent pieniężny.

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od zdarzenia uzasadniającego jego udzielenie. Wynosi on dwa dni w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. Jeden dzień urlopu okolicznościowego przysługuje natomiast w przypadku ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką (§ 15 rozporządzenia).

Urlop okolicznościowy udzielany jest obok urlopu wypoczynkowego. Tym samym jego udzielenie nie zmniejsza wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca udziela urlopu okolicznościowego na wniosek pracownika. Wniosek powinien określać termin udzielenia urlopu oraz zdarzenie uzasadniające skorzystanie z niego.

Za czas korzystania z urlopu okolicznościowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11