Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia
Zasady wynagradzania pracowników, oraz osób realizujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w 2020 r. - szkolenie praktyczne

Proponujemy Państwu intensywne szkolenie mające na celu utrwalenie i zweryfikowanie wiedzy w zakresie  obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz realizacji obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia z umów zlecenia lub o świadczenie usług. Uczestnicy na praktycznych przykładach przeanalizują wiele stanów faktycznych i rozwiążą konkretne zadania. Wszystkie te zagadnienia zostaną przedstawione na praktycznych kazusach, co pozwoli nie tylko przedstawić  prawidłowe zasady w zakresie naliczania i wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, ale też pozwoli uczestnikom identyfikować typowe nieprawidłowości w tym obszarze. Program uwzględnia również zagadnienia dotyczące wypłaty należności z umów cywilnoprawnych w 2020 rok.

Prowadzący:
Termin szkolenia:

Wieloletni praktyk, doświadczony szkoleniowiec oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy oraz naliczania świadczeń ze stosunku pracy. Autor wznawianej od ponad 15 lat publikacji "Dokumentacja pracownicza"  wydawnictwa ODDK.

+ czytaj więcej

7 grudnia 2020

Harmonogram:

8:30 - logowanie uczestników

9:00 - I część szkolenia

11:00 - przerwa 10 minutowa

11:10 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Weryfikacja poprawności zapisów w wewnątrzzakładowych źródłach prawa dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę.
 2. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, przy różnego rodzaju nieobecności pracownika w pracy, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy w trakcie miesiąca oraz trwającego dłuższego okresu rozliczeniowego.
 3. Rozliczanie pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, niedziele i święta.
 4. Obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, z uwzględnieniem sytuacji nietypowych i różnych składników wynagrodzenia.
 5. Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, a także innych przykładowych świadczeń ze stosunku pracy, m.in. odpraw i odszkodowań (z zaakcentowaniem różnic w zasadach naliczania i wypłaty świadczeń).
 6. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, bez zgody pracownika, w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych oraz za pisemną zgodą pracownika, a także z umów zlecenia – nowe granice i kwoty wolne od potrąceń.
 7. Kazusy dotyczące realizacji obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia lub o świadczenie usług.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-10-22