Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS, Prawo pracy
Zasiłek chorobowy - kompendium wiedzy: prawo, okres i wysokość zasiłku z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Z tytułu niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy, ale prawo to przysługuje osobie ubezpieczonej i po spełnieniu dodatkowych warunków takich jak, chociażby upływ okresu wyczekiwania. Aby właściwie ustalić prawo do zasiłku, a następnie wysokość tego zasiłku, konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu: sposobu liczenia okresu wyczekiwania w zależności od charakteru ubezpieczenia chorobowego, sposobu liczenia 33 lub 14 dni prawa do wynagrodzenia chorobowego.

Dużą trudność sprawia obecnie nowy, bardziej rygorystyczny sposób otwierania nowych okresów zasiłkowych. No a na końcu jest najtrudniejszy etap, czyli ustalanie podstawy wymiaru zasiłku, a trudność uzależniona jest od regulaminu i zasad wynagrodzenia u danego pracodawcy. Do tego dochodzącą jeszcze okoliczności zmiany wynagrodzenia, zmiany wymiaru czasu pracy i tzw. składniki utracone. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji.

Prowadzący:
Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

11 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

21 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

18 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:

 • wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
 • długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika - 33 lub 14 dni oraz sposób liczenia tego okresu przy jednym pracodawcy, po zmianie pracodawcy w trakcie roku i przy dwóch jednoczesnych pracodawcach oraz pracy dodatkowej,
 • wysokość wynagrodzenia chorobowego,

2. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania - ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne:

 • sytuacje, gdy zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania,
 • sposób liczenia okresu wyczekiwania z wykorzystaniem poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego.

3. Okres zasiłkowy - zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego:

 • długość okresu zasiłkowego,
 • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
 • wyczerpanie okresu zasiłkowego,
 • sytuacje pozwalające na otworzenie nowego okresu zasiłkowego,
 • najczęstsze błędy popełniane przy liczeniu okresu zasiłkowego

4. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników:

 • okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru,
 • zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego,
 • uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,
 • jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku,
 • jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia,
 • składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,
 • zmiany wymiaru czasu pracy a zasad naliczania podstawy zasiłkowej,
 • kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28