Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu w 2022 roku
26 października 2021
Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi co do zasady 70% podstawy wymiaru zasiłku. Tym samym jest on niższy od zasiłku przysługującego ubezpieczonemu, który podczas choroby przebywa w domu. Ustawodawca przewidział pewien wyjątek od tej reguły w stosunku do pracownika, który ukończył 50 rok życia. Jeżeli rzeczony pracownik w okresie od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym przebywa w szpitalu, przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Powyższe wynika z art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (odpowiednio ust. 1a i 1b wskazanego artykułu).

Od 2022 roku planowana jest zmiana powyższej regulacji i ujednolicenie wysokości zasiłku chorobowego. Ma on wynosić 80% podstawy jego wymiaru, niezależnie od wieku osoby ubezpieczonej oraz od tego, czy podczas zwolnienia przebywa ona w szpitalu, czy też nie. Zmianie ulegnie treść art. 11 ust. 1a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (w zakresie wysokości zasiłku), a ust. 1b tego artykułu zostanie usunięty.

Odstępstwa od wskazanej powyżej reguły od 1 stycznia 2022 roku będą wymienione wyłącznie w art. 11 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Jego treść pozostanie niezmieniona względem aktualnego brzmienia: "Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:

  1. przypada w okresie ciąży;
  2. powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  3. powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy."
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26