Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zasiłek macierzyński, gdy rodzice podlegają ubezpieczeniom w ZUS i KRUS
5 lutego 2021
Zasiłek macierzyński przysługuje za okres opieki sprawowanej nad nowonarodzonym dzieckiem w czasie udzielonego urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie zasiłek ten przysługuje przez okres 20 tygodni. Następnie rodzice nabywają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, którym mogą podzielić między sobą już od pierwszego dnia. Rozpoczęty urlop rodzicielski przysługuje więc zarówno matce jak i ojcu dziecka na takich samych zasadach.

Nieco inaczej jest z zasiłkiem za czas urlopu macierzyńskiego, którego pobieranie zawsze rozpoczyna matka dziecka. Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwał ojcu dziecka w wyjątkowych przypadkach losowych, tylko wówczas, gdy matka nie będzie sprawowała opieki nad dzieckiem, np. w przypadku zgonu matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę niepodlegającą ubezpieczeniu chorobowemu.

Jeżeli jednak matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego, ustawodawca dopuszcza wykorzystanie części urlopu przez ubezpieczonego ojca, pod warunkiem, że matka wykorzysta po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu. Ojciec dziecka będzie mógł zawnioskować o pozostały wymiar urlopu macierzyńskiego w części przypadającej bezpośrednio po okresie wykorzystanym przez matkę. Nabędzie również prawo do zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.

Nie zawsze jednak rodzice podlegają ubezpieczeniom w ZUS. Często jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Powstaje zatem pytanie, czy rodzice dziecka w takim przypadku będą mogli skorzystać z możliwości podzielenia się zasiłkiem macierzyńskim, jeśli matka dziecka zrezygnuje z jego pobierania po 14 tygodniach?

NIE. Jak wskazuje ust. 106 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2019r. poz. 645), w przypadku, gdy matka dziecka pobrała zasiłek macierzyński wypłacany z ubezpieczenia społecznego rolników i skróciła jego pobieranie po wykorzystaniu 14 tygodni po porodzie, ojcu dziecka podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu w ZUS nie będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za okres niewykorzystany przez matkę dziecka. Te same zasady obowiązują również w przypadku zasiłku macierzyńskiego wypłacanego za okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym nie ma możliwości dzielenia zasiłku macierzyńskiego, pomiędzy rodzicami podlegającymi ubezpieczeniu społecznemu w ZUS i KRUS.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05