Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zasiłek opiekuńczy na dziecko, gdy matka przerwie urlop macierzyński
13 sierpnia 2019
Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, z tytułu urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Pracodawca za okres udzielonego urlopu wypłaca ubezpieczonej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jeśli w ciągu 21 dni po porodzie ubezpieczona zawnioskuje o urlopy macierzyński i rodzicielski w jednej części, wysokość zasiłku macierzyńskiego wyniesie 80% za cały wnioskowany okres.

W trakcie urlopu macierzyńskiego matka nie ma prawa do innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego. Z uwagi na trwający tytuł do ubezpieczeń jakim jest zasiłek macierzyński brak jest podstaw do wypłaty innych świadczeń.

W wyjątkowych okolicznościach matka dziecka będzie mogła  skorzystać z prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ale konieczne będzie przerwanie urlopu macierzyńskiego. Jednym z przypadków jest pobyt dziecka w szpitalu.  Nie nastąpi to  w całym okresie udzielonego urlopu, bowiem zgodnie z przepisami prawa pracy, matka musi wykorzystać jego część przypadającą w okresie połogu. Zatem o przerwę w urlopie macierzyńskim może zawnioskować dopiero po wykorzystaniu 8 tygodni tego urlopu. Jeśli po tym okresie dziecko trafi do szpitala, ustawodawca daje rodzicom możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego. „Opieka” będzie jednak przysługiwała na czas pobytu dziecka w szpitalu, co powinno zostać udokumentowane zaświadczeniem lekarskim.

Należy jednak pamiętać, że przerwa w urlopie macierzyńskim może nastąpić na wniosek osoby ubezpieczonej. Tylko matka, która złoży wniosek o przerwę w urlopie macierzyńskim z uwagi na pobyt dziecka w szpitalu nabędzie prawo do zasiłku opiekuńczego. Po wyjściu dziecka ze szpitala od następnego dnia matka będzie kontynuować urlop macierzyński w ilości jaka pozostała jej do wykorzystania na urodzone dziecko.

Na okoliczność pobytu dziecka w szpitalu ustawodawca dopuszcza również przerwę w urlopie ojcowskim i rodzicielskim.

ust 116 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz 645)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-12-13