Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: ZUS, Zasiłki, Prawo pracy
Zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego w 2023 r. - czyli co nowego w zasiłkach ZUS

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się ustalaniem uprawnień oraz rozliczaniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady ustalania uprawnień oraz wysokości zasiłków rozliczanych w ciężar składek ZUS po zmianach obowiązujących od 2022 r. oraz w związku z wprowadzeniem dyrektywy rodzicielskiej.

Prowadzący:
Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

26 czerwca 2023

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawo do zasiłku:

 • obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia chorobowego,
 • dobrowolny tytuł do ubezpieczenia chorobowego.

2. Okres zasiłkowy:

 • jak rozumieć przerwę 60 dni pomiędzy chorobami?
 • czy kod literowy decyduje o rozpoczęciu kolejnego okresu zasiłkowego?

3. Odzyskanie zdolności do pracy.

4. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne - ustalanie uprawnień.

5. Wysokość zasiłku - jak stosować zmienione przepisy w zakresie wysokości świadczeń.

6. Zasiłek opiekuńczy - uprawnienia, wysokość - o czym pamiętać przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego.

7. Zasiłek macierzyński - nowe zasady ustalania uprawnień do urlopu rodzicielskiego - nowe uprawnienia,  dzielenie urlopu rodzicielskiego wg nowych zasad, wysokość zasiłku.

8. Podstawa wymiaru zasiłku:

 • w jakich przypadkach ustalać podstawę do kolejnego zasiłku ponownie, a kiedy podstawa pozostaje bez zmian,
 • urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru zasiłku,
 • składniki periodyczne, zmiana regulaminu, umowy cywilnoprawne, zmiana wymiaru czasu pracy - jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku.

9. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mające wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

10. Przykłady.

11. Pytania od uczestników szkolenia.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29