Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Zasiłki ZUS bez tajemnic - co nowego w 2019 r.?
- czyli jak prawidłowo i sprawnie ustalić podstawę wymiaru świadczeń i zasiłków z ubezpieczeń społecznych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w 2019 r.
 | 
22 sierpnia 2019

Podczas wyliczania podstawy wymiaru zasiłku masz wątpliwości czy prawidłowo interpretujesz przepisy ustawy lub zapisy w regulaminie wewnątrzzakładowym? A może zastanawiasz się czy dany składnik wynagrodzenia jest właściwie przyjęty do podstawy zasiłku? Nie czekaj, zapisz się na szkolenie i wylicz poprawnie zasiłek w oparciu o aktualne przepisy i interpretacje dotyczące ustalania podstawy wymiaru świadczeń i zasiłków z ubezpieczeń społecznych obowiązujące w 2019 r. 

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo- płacowych  oraz biur rachunkowych zajmujących się ustalaniem prawa oraz wyliczaniem podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa.

Szkolenie pomoże pozbyć się wątpliwości jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku i  jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić  w jego podstawie. Poparte częścią praktyczną pozwoli  zapoznać się z przypadkami, które najczęściej stanowią problem podczas naliczania zasiłków. Dzięki przykładom, analizom sytuacji występujących w praktyce codziennej uczestnicy będą mogli w prosty sposób przyswoić wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

Szkolenie jest prowadzone w szerszym kontekście tematyki zasiłkowej, zawiera zarówno elementy dotyczące ustalenia podstawy wymiaru, ale również odwołuje się do zasad ustalania prawa do świadczeń i zasiłków z ubezpieczeń społecznych przysługujących pracownikom oraz zleceniobiorcom. 

Program został rozszerzony o problematykę ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych z omówieniem podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń.

Podczas zajęć zostaną również omówione zmiany w przepisach wprowadzone w 2018 r. dotyczące zasiłku opiekuńczego oraz obowiązujące w 2019r. po aktualizacji ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Kadry, Zasiłki i emerytury
Data szkolenia: 22 sierpnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Campanile Kraków, Św. Tomasza 34
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Ustalanie uprawnień oraz podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych:

1. Zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadzone w czerwcu 2018r. oraz aktualizacja przepisów w 2019 r. – omówienie praktycznych przypadków:

 • prawo do zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • rozszerzenie uprawnień do zasiłku opiekuńczego oraz dokumentacja niezbędna do wypłaty,
 • kiedy przysługuje, a kiedy nie przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego – omówienie zagadnienia na podstawie praktycznych przykładów,
 • e - zla po zmianach w ustawie zasiłkowej,
 • kontrola niezdolności do pracy,
 • okres zasiłkowy – kiedy ustalać na nowo, jak rzetelnie ustalić okres zasiłkowy.

2. Podstawa wymiaru świadczeń wypłacanych pracownikom- zasady ustalania podstawy:

 • niezdolność do pracy przed upływem 12 miesięcy,
 • nieobecność usprawiedliwiona  w podstawie wymiaru  zasiłku ( urlopy bezpłatne, wypoczynkowe),
 • nieobecność nieusprawiedliwiona w podstawie wymiaru zasiłku.
 • składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń, uzupełnianie składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • 30 krotność podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawa wymiaru zasiłku (ustalanie średniego wskaźnika składek w miesiącu przekroczenia w przypadku nieobecności usprawiedliwionej oraz wypłaty składników wynagrodzenia wypłacanych w pełnej wysokości za czas absencji),
 • premie miesięczne, kwartalne, roczne, motywacyjne, uznaniowe, nagrody z zysku, premie kwotowe, dodatki stażowe, funkcyjne, urlopy wypoczynkowe,  godziny nadliczbowe, dyżury w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń po zmianie wymiaru czasu pracy – zmiana w okresie miesiąca, kwartału, roku i wliczanie składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych do podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń, kilkakrotna zmiana wymiaru czasu pracy,
 • składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy w podstawie wymiaru zasiłku,
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po przerwie w wykonywaniu pracy - urlopy bezpłatne, wychowawcze,
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i  świadczeń, kiedy należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku obowiązująca w 2018r.;
 • zasady waloryzacji podstawy wymiaru świadczeń.

Ćwiczenia - rozwiązywanie przykładów.

3. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących zleceniobiorcom:

 • podleganie ubezpieczeniu chorobowemu, a prawo do zasiłku
 • co stanowi podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy,
 • ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla zleceniobiorców;
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców niezdolnych do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia;
 • zasady ustalania podstawy dla osób posiadających i nie posiadających wcześniejszego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu;
 • kiedy uzupełnimy miesiąc wchodzący do podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, a kiedy przyjmiemy przychód w kwocie faktycznej;
 • ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku

 Ćwiczenia - rozwiązywanie przykładów.

4. Urlopy wychowawcze – podstawa wymiaru składek:

Zasady ustalania podstawy wymiaru  składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych:

 • wynagrodzenie uwzględnione w podstawie wymiaru składek
 • minimalne wynagrodzenie w podstawie wymiaru składek
 • zasady wyliczenia podstawy wymiaru składek
 • nieobecność usprawiedliwiona w podstawie wymiaru składek
 • nieobecność nieusprawiedliwiona w podstawie wymiaru składek
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia zmiennego w podstawie wymiaru składek
 • zasady uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawi e wymiaru składek
 • premie, nagrody miesięczne, kwartalne i roczne w podstawie wymiaru składek
 • ponowne ustalenie podstawy wymiaru składek

Ćwiczenia – rozwiązywanie przykładów.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-08-14