Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 2 godziny
Tematyka: ZUS
Zasiłki ZUS i wsparcie dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

Szkolenie skierowane do działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych, zajmujących się zarówno samodzielnym rozliczaniem świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, jak i przekazywaniem dokumentacji do ZUS. Pozwoli zaktualizować wiedzę zasiłkową oraz uzupełnić ją o przepisy obowiązujące w związku z COVID-19. Tematyka rozszerzona o pomoc dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 z jakiej mogą skorzystać w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

+ czytaj więcej

27 sierpnia 2020

18 września 2020

30 września 2020

Harmonogram

8:30 – logowanie uczestników

9:00 – rozpoczęcie szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasiłki ZUS wypłacane w czasie epidemii:
 • Zasiłek opiekuńczy – zasady ogólne.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID – 19 (zasiłek na dziecko zdrowe do lat 8, niepełnosprawne w różnym wieku, zasiłek opiekuńczy gdy na dziecko zostanie wystawiona decyzja Inspektora sanitarnego, gdy niania nie może sprawować opieki z powodu COVID-19).
 • Prawo do zasiłku, brak prawa do zasiłku, praca zmianowa rodziców, przestój, dyżury, gotowość do pracy, praca zdalna, a wypłata zasiłku opiekuńczego.
 • Wysokość zasiłku opiekuńczego, dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 • Dokumentacja niezbędna do wypłaty, sumowanie dni wypłaty do okresu, za który przysługuje opieka, jak prawidłowo wypełnić oświadczenie, ZUS Z-15a, ZUS Z-15b, ZAS 36.
 1. Zasiłki chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne w związku z COVID-19:
 • Zasiłek chorobowy w trakcie kwarantanny.
 • Kwarantanna w związku z powrotem z zagranicy.
 • Kwarantanna współlokatorów.
 • Choroba zakaźna, a prawo do zasiłku.
 • Wysokość świadczeń i zasiłków (wysokość zasiłków w okresie kwarantanny, wysokość zasiłków dla personelu medycznego).
 • Dokumentacja niezbędna do wypłaty (oświadczenia, decyzje przyznające prawo do zasiłków i świadczeń).
 1. Podstawa wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
 • Zasady ustalania podstawy.
 • Uzupełnianie podstawy wymiaru o dni choroby, urlopu wypoczynkowego.
 • Zmiana wymiaru czasu pracy - wyliczenie świadczeń w związku z koniecznością zmiany wymiaru czasu pracy z powodu epidemii.
 • Waloryzacja i jej wpływ na wysokość podstawy wymiaru zasiłku – kiedy trzeba, a kiedy nie należy waloryzować podstawy wymiaru zasiłku.
 • Składniki wynagrodzenia  uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku - dodatki, premie i nagrody (miesięczne, roczne, kwartalne lub inne składniki okresowe).
 1. Orzeczenia lekarskie – terminy ważności. Zasady przyznawania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego w trakcie ogłoszonego stanu epidemicznego.
 1. Tarcza antykryzysowa:
 • Świadczenie postojowe (kto nabywa prawo, a kiedy osoba nie otrzyma świadczenia).
 • Zwolnienie z obowiązku naliczania składek dla mikroprzedsiębiorców (zasady, terminy, ubezpieczenie chorobowe, prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w trakcie zwolnienia).
 • Ulga w opłacaniu składek – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (kogo obejmie pomoc).
 • Uprawnieni, wnioski.
Cena szkolenia:
Cena uczestnictwa jednej osoby:
390,00 zł netto (479,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
390,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w ciągu kilku dni po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-08-12