Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: ZUS
Zasiłki ZUS w czasie pandemii
- czyli jak postępować podczas ustalania prawa do świadczeń w okresie stanu epidemicznego oraz kiedy zmiana wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19 spowoduje ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku

W związku z pandemią i pomocą kierowaną do przedsiębiorców wielu z nich jest zobligowanych do zmiany wymiaru czasu pracy zatrudnionych pracowników. Większość przypadków dotyczy okresowej zmiany, jednak zdarza się również, że w związku z COVID 19 wymiar zostaje zmieniony na dłużej. Tego typu sytuacje wpływają zasadniczo na wysokość wypłacanych świadczeń, przy czym świadczeniobiorcy często korzystają naprzemiennie z różnych rodzajów zasiłków.

Kiedy podstawa wymiaru zasiłku ulegnie zmianie i w jakich przypadkach zmiany w ustawie o Covid-19, które weszły w życie 09.10.2020 r. oraz 16 grudnia 2020 r. pozwalają na ponowne przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku?

Dowiedz się już dziś i zapisz się na szkolenie.

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zatrudnionych w działach kadrowo płacowych oraz biurach rachunkowych. Szkolenie pozwoli zapoznać się z zasadami ustalania podstawy zasiłków i świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem zmiany wymiaru czasu pracy w okresie COVID-19.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

+ czytaj więcej

15 listopada 2021

3 grudnia 2021

Harmonogram

12:30 – logowanie uczestników

13:00 – rozpoczęcie szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasiłki ZUS wypłacane w czasie epidemii:

Zasiłek opiekuńczy - zasady ogólne.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19 (zasiłek na dziecko zdrowe do lat 8, niepełnosprawne w różnym wieku, zasiłek opiekuńczy gdy na dziecko zostanie wystawiona decyzja Inspektora sanitarnego, gdy niania nie może sprawować opieki z powodu COVID-19).
 • Zasiłek opiekuńczy dla członka rodziny poddanego obowiązkowej kwarantannie  lub izolacji.
 • Prawo do zasiłku, brak prawa do zasiłku, praca zmianowa rodziców, przestój, dyżury, gotowość do pracy, praca zdalna, a wypłata zasiłku opiekuńczego.
 • Wysokość zasiłku opiekuńczego, dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Dokumentacja niezbędna do wypłaty, sumowanie dni wypłaty do okresu, za który przysługuje opieka, jak prawidłowo wypełnić oświadczenie, ZUS Z-15a, ZUS Z-15b, ZAS 36.
 • Zasiłki chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne w związku z COVID-19:
 • Zasiłek chorobowy w trakcie kwarantanny.
 • Kwarantanna w związku z powrotem z zagranicy.
 • Kwarantanna współlokatorów osób zakażonych.
 • Choroba zakaźna, a prawo do zasiłku.
 • Wysokość świadczeń i zasiłków (wysokość zasiłków w okresie kwarantanny lub izolacji).
 • Grupy zawodowe, którym w czasie COVID-19 przysługuje podwyższone prawo do zasiłku  (zasady ustalania prawa do świadczeń dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednostkach pomocy społecznej, wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej; kiedy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy zasiłek.
 • kiedy przeliczyć zasiłek i wypłacić wyrównanie za okres wsteczny przed 29 listopada 2020 r.).
 • Dokumentacja niezbędna do wypłaty (oświadczenia, decyzje przyznające prawo do zasiłków i świadczeń).
 • Zasady wypełnienia ZUS Z-3 (co uwzględnić w ZUS Z-3, jakich składników nie należy zamieszczać, by uniknąć nadpłaty świadczeń wypłacanych przez ZUS).

2. Podstawa wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku- kiedy podstawę ustalić z 12 miesięcy, a w jakich przypadkach z krótszego okresu.
 • Uzupełnianie podstawy wymiaru o dni choroby, urlopu wypoczynkowego.
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku - dodatki, premie i nagrody (miesięczne, roczne, kwartalne lub inne składniki okresowe).
 • Nadgodziny, dyżury, dodatki nocne, umowy cywilnoprawne zawarte z pracownikiem.
 • Zmiana wymiaru czasu pracy - wyliczenie świadczeń w związku z koniecznością zmiany wymiaru czasu pracy z powodu epidemii. Czy w związku z wprowadzonymi rozporządzeniem zmianami należy dokonać ponownego przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku, czy podstawa powinna pozostać niezmieniona? Czy dokonanie tych czynności wymaga wniosku ubezpieczonego?
 • Kiedy i w jakich przypadkach ustalić podstawę wymiaru zasiłku bez uwzględnienia zmiany wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19?
 • W jaki sposób zmian wymiaru czasu pracy wpływa na składniki kwartalne, półroczne czy roczne?
 • Waloryzacja i jej wpływ na wysokość podstawy wymiaru zasiłku - kiedy trzeba, a kiedy nie należy waloryzować podstawy wymiaru zasiłku.
 • Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25