Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Zatrudnianie cudzoziemców dla praktyków - z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2019 r.
Kompleksowe szkolenie poświęcone tematyce związanej z zatrudnianiem cudzoziemców.
 | 
27 sierpnia 2019

Kompleksowe szkolenie poświęcone tematyce legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Skierowane do właścicieli firm, agencji pracy tymczasowej oraz pracowników działów kadrowo-płacowych i HR.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie zasad legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców, aspektów rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego a także problematyki prawa pracy, świadczeń socjalnych i delegowania cudzoziemców za granicę. Podczas szkolenia przedstawione zostaną liczne przykłady praktyczne wraz z szczegółowymi objaśnieniami.

PROWADZĄCY SZKOLENIE
 

Łukasz Żak

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach  2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek  zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców
Data szkolenia: 27 sierpnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Szczecin, Hotel FOCUS, ul. Małopolska 23
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Cena szkolenia multimedialnego (przy zakupie szkolenia otwartego): 100.00 zł netto (123,00 zł brutto)cena obejmuje 23% VAT
100.00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zatrudnianie cudzoziemców – podstawowe regulacje prawne:
 1. wykaz najważniejszych przepisów dotyczących aspektów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce,
 2. analiza zakresu zastosowania poszczególnych regulacji prawnych w problematyce zatrudnienia cudzoziemców.
 1. Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce. Regulacje prawne oraz procedury administracyjne dotyczące wjazdy i pobytu cudzoziemców na terenie RP – analiza stanów faktycznych w odniesieniu do:
 1. obywateli Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin spoza UE
 2. obywateli EOG
 3. obywateli państw trzecich (m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi, Chin, Nepalu):
 • mały ruch graniczny,
 • ruch bezwizowy,
 • ruch wizowy,
 • zezwolenie na pobyt /karta pobytu,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • Karta Polaka.
 1. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców w Polsce. Regulacje prawne oraz procedury administracyjne dotyczące legalizacji pracy podejmowanej przez cudzoziemców w Polsce:
 1. cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
 2. tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców  -  „procedura oświadczeniowa”,
 3. zezwolenie na pracę,
 4. zezwolenie na pobyt i pracę,
 5. zezwolenie na pracę sezonową,
 6. zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową,
 7. zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków.
 1. Kodeks pracy a zatrudnienie cudzoziemców.
 2. Procedura oceny możliwości zatrudnienia cudzoziemca – audyt legalności zatrudnienia – analiza przypadków.
 3. Aspekty podatkowe przy zatrudnianiu cudzoziemców:
 1. PESEL czy NIP – jako numer identyfikacji podatkowej,
 2. ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 3. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 4. umowa zlecenie,
 5. umowa o dzieło,
 6. umowa o pracę,
 7. świadczenia socjalne dla cudzoziemców (np. 500 +).
 1. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:
 1. regulacje Unii Europejskiej dotyczące koordynacji zasad ubezpieczenia społecznego,
 2. umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego,
 3. zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
 4. świadczenia emerytalne i rentowe.
 1. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:
 1. odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
 2. powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
 3. ocena legalności zatrudnienia – analiza przypadków.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-08-14