Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP. Praktyczne rozwiązania

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom prawnych i praktycznych aspektów zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski.

Szkolenie rozpatruje wszystkie aspekty związane z zatrudnieniem cudzoziemca oraz zawiera najbardziej aktualne zmiany w prawie.

Udział w szkoleniu zapewni uczestnikom możliwość optymalizacji i zwiększania efektywności prowadzenia postępowań legalizujących zatrudnienie cudzoziemców oraz w toku stale zmieniających się przepisów będzie stanowiło narzędzie niezbędnego monitoringu prawnego.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Aleksandra Godek

Radca prawny, magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje doświadczenie zdobywała zarówno w instytucjach państwowych, jak i kancelariach prawnych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego, finansów publicznych. Trener z zakresu kadr, umów gospodarczych oraz cudzoziemców, wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wykładowca na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.  

+ czytaj więcej

11 lutego 2021

25 lutego 2021

12 marca 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do tematyki – krótkie omówienie podstawowych pojęć,
legalnego przyjazdu oraz pobytu, w szczególności:

- zależności pomiędzy legalnym wjazdem i pobytem a legalnością pracy
- sposoby legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce,
- omówienie przepisów nowelizujących.

2. Procedury zatrudnienia cudzoziemców:

- rodzaje procedur zatrudniania cudzoziemców: bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę, zatrudnienie na podstawie oświadczenia o zamiarze
powierzenia pracy, praca w związku z uzyskanym zezwoleniem na pracę.
- typy zezwoleń na pracę;
- warunki, jakie pracodawca musi spełniać, aby uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca;
- obowiązki pracodawcy dotyczące zatrudnienia i jego wykonywania;
- zasady wykonywania pracy w okresie oczekiwania na wydanie decyzji pobytowej (tzw. przebywanie w procedurze); legalność pracy podczas tzw. przedłużenia zezwolenia na pracę.
- omówienie przepisów nowelizujących.

3. ZMIANY W DOBIE KORONAWIRUSA:

- przepisy tarczy antykryzysowej,
- uproszczenia w zatrudnianiu - kogo dotyczą?

4. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców:

- definicja i klasyfikacja zachowań jako nielegalne zatrudnienie;
- katalog przestępstw i wykroczeń przeciwko zatrudnianiu cudzoziemców;
- kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca i jakie są tego konsekwencje?
- organy dokonujące kontroli legalności pobytu zatrudnienia cudzoziemców;
- omówienie przepisów nowelizujących.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19