Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zbieg tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych a prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego
14 marca 2023
Osoba wykonująca umowę zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu, natomiast do ubezpieczenia chorobowego może się zgłosić dobrowolnie. Jeżeli jednak zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpieczeń, z którego podstawa wymiaru składek nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę to ubezpieczenie z umowy zlecenia ma dobrowolny charakter.

Jeżeli zleceniobiorca w trakcie wykonywania zlecenia nawiąże stosunek pracy z innym podmiotem i w umowie o pracę będzie miał zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie 3 490 zł brutto), fakt ten powinien niezwłocznie zgłosić zleceniodawcy. W przypadku wystąpienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych powstanie bowiem konieczność wyrejestrowania osoby z obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu wykonywanej umowy zlecenia.

Z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika zasada, zgodnie z którą osoba posiadająca obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z którego osiąga w skali miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie, nie podlega tym ubezpieczeniom z innych tytułów. Może zgłosić się do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dobrowolnie, ale bez możliwości podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

W przypadku, gdy w analizowanej sytuacji ubezpieczony będzie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu równolegle z dwóch tytułów i będzie pobierał zasiłek chorobowy zarówno u zleceniodawcy jak i u pracodawcy, nie będąc do tego uprawnionym, to takie świadczenie będzie podlegało zwrotowi jako nienależne. Tym samym płatnik nie ma podstaw, aby rozliczyć zasiłek wypłacony w takich okolicznościach w ciężar składek, gdyż takiemu rozliczeniu nie podlegają świadczenia wypłacone bezpodstawnie.

Oczywiście należy pamiętać, że może zaistnieć sytuacja, w której ubezpieczony posiadając dwa równoległe tytuły do ubezpieczeń - umowę o pracę i umowę zlecenia - będzie mógł pobierać zasiłek chorobowy z obu tytułów równolegle. Będzie to miało miejsce, gdy każdy tytuł będzie dla niego obowiązkowy, czyli, gdy z tytułu umowy o pracę będzie osiągał miesięczny przychód, którego wysokość nie będzie przekraczała kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a dodatkowo dobrowolnie zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-29