Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
2 kwietnia 2013

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu, od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 13 pkt 4 ustawy o sus i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy zdrowotnej). Przy ustalaniu daty rozpoczęcia podlegania ubezpieczeniom znaczenie ma dzień, od którego działalność faktycznie została rozpoczęta.

Aktualnie osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności nie składa zgłoszenia płatnika składek (ZUS ZFA). Zgłoszenie to jest sporządzane przez ZUS na podstawie informacji przekazanej przez organ ewidencyjny. Przedsiębiorca dokonuje jednak zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności. Jeżeli przedsiębiorca z działalności podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może przystąpić również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje również od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony (art. 14 ust. 1 ustawy o sus). zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ale bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) na druku ZUS ZUA.

Taki sposób postępowania wynika z art. 36 ust. 14 ustawy o sus. Zgodnie z tym przepisem o zmianach dotyczących m.in. rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania płatnik składek zawiadamia ZUS poprzez złożenie wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń i ponowne zgłoszenie do właściwych ubezpieczeń.

W przypadku gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca, a ubezpieczenia emerytalne i rentowe trwały przez cały miesiąc, składkę na ubezpieczenie chorobowe musi naliczyć oraz opłacić od pełnej podstawy wymiaru gdyż jest ona miesięczna i niepodzielna i jest to podstawa od której będzie za siebie opłacała składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe (art. 20 ust. 1 ustawy o sus). Przy ustalaniu podstawy składki chorobowej nie stosuje się ograniczenia do rocznej kwoty granicznej, a ponadto podstawa wymiaru tej składki nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Zobacz szkolenia:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2018-01-23