Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
20 listopada 2020
Każda osoba, z którą pracodawca zawarł umowę o pracę, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Płatnik składek stosownego zgłoszenia w ZUS dokonuje nie później, niż w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia wykonywania pracy przez zatrudnioną osobę. Ubezpieczony może świadczyć pracę zarówno na podstawie umów okresowych, jak bezpośrednio na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Powstaje zatem pytanie, czy zachodzi konieczność wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń i ponownego zgłoszenia w przypadku, gdy pomiędzy kolejno zawieranymi umowami o pracę nie  było przerwy?

Tak. Zgłoszenia w ZUS należy dokonać z każdej zawartej umowy. Na koncie ubezpieczonego powinny być widoczne wszystkie okresy zawieranych umów, pomimo, że pomiędzy nimi nie wystąpiły przerwy. Dlatego w każdym przypadku umów kolejno po sobie zawieranych, każdą z nich należy odrębnie zgłosić i wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS.

Przykładowo, jeżeli z ubezpieczonym została zawarta pierwsza umowa o pracę na okres 3 miesięczny, a następnie bez dnia przerwy pracodawca kontynuuje z ubezpieczonym współpracę na podstawie kolejnej umowy o pracę , powinien wyrejestrować go z ubezpieczeń z tytułu pierwszej umowy i  z tą samą datą co wyrejestrowanie dokonać ponownego zgłoszenia kolejnej umowy o pracę, pomimo, że zostaje zachowana ciągłość  stosunku pracy.  Zaewidencjonowane dane mogą okazać się niezbędne w celu ustalenia prawa do świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust.1, ust.11 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19