Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zmiana rodzaju świadczenia, a ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy
2 października 2020
Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest uzależniona od wymiaru czasu pracy ubezpieczonego. Każda zmiana wysokości etatu rzutuje na kwotę wypłaconego zasiłku. Może to mieć miejsce nawet wówczas, gdy nawet gdy wymiar zmieni się w kolejnych miesiącach następujących już po miesiącu zachorowania.

Podstawę wymiaru zasiłku wypłacanemu pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie jakie otrzymał za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczony został zatrudniony przed upływem 12 miesięcy, do wyliczenia podstawy należy przyjąć pełne  kalendarzowe miesiące zatrudnienia. Wyliczonej podstawy nie ustala się na nowo, o ile pomiędzy ostatnim pobranym zasiłkiem, a kolejnym nie minęła przerwa dłuższa, iż 3 miesiące kalendarzowe, nie ustało prawo do składnika wynagrodzenia lub nie zmienił się wymiar czasu pracy ubezpieczonego. W ostatnim przypadku decyduje termin zmiany wymiaru czasu. Jeżeli etat zmienił się najpóźniej miesiącu zachorowania lub w miesiącach wcześniejszych, zasiłek zostanie wyliczony z wynagrodzenia przyznanego zgodnie z nowym wymiarem czasu pracy. Jeśli wymiar czasu pracy ubezpieczonego zmienił się w miesiącach kolejnych po miesiącu, w którym rozpoczęła się jego absencja chorobowa, podstawa zasiłku pozostaje niezmieniona.

Od reguły występują jednak wyjątki, bowiem ustawodawca wskazuje sytuację, gdzie pomimo spełnienia powyższych przesłanek, podstawa zasiłku będzie uzależniona od zmienionego wymiaru czasu pracy. Ma to miejsce wówczas, gdy pomimo zmiany etatu po miesiącu zachorowania oraz braku jakiejkolwiek przerwy w wypłacie zasiłku zmieni się rodzaj wypłacanego świadczenia, np. po absencji chorobowej przypadającej w trakcie ciąży kobieta urodzi dziecko i w miejsce zasiłku z tytułu niezdolności do pracy pojawi się zasiłek macierzyński za okres urlopów związanych z rodzicielstwem. W takim przypadku pomimo braku przerwy między świadczeniami, zasiłek macierzyński należy wypłacić zgodnie z nowym wymiarem czasu pracy.

Źródło

Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz 645)
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-22