Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej
14 maja 2023
W wyniku wprowadzonych nowelizacji kodeksu pracy konieczne było dokonanie zmian także w treści aktów wykonawczych. 9 maja 2023 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zmiany w przepisach prawa pracy wiązały się z koniecznością implementowania dyrektyw unijnych dotyczących równowagi między życiem prywatnym i zawodowym oraz zapewnienia równości płci przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, równego podziału obowiązków opiekuńczych między mężczyzn i kobiety oraz zmniejszania różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Na tej podstawie do polskiego porządku prawnego trafiły nowe instytucje, jak na przykład elastyczna organizacja pracy, zwolnienie od pracy wskutek siły wyższej, zmiany formy zatrudnienia, itp.

Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia w części B akt osobowych przechowywać należy:

  • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 293 § 1 i 3 kodeksu pracy),
  • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 294 § 3 i 4 kodeksu pracy),
  • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 1881 kodeksu pracy).

Natomiast w dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, prowadzonej oddzielnie dla każdego pracownika, pracodawca powinien archiwizować wnioski o ubieganie się i korzystanie ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 1481 kodeksu pracy), a także ubieganie się i korzystanie z urlopu opiekuńczego (art. 1731 kodeksu pracy), a także zgodę pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (art. 148 pkt 3 kodeksu pracy) oraz zgodę pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 kodeksu pracy).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, a więc 17 maja 2023 roku.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28