Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zmiana stanowiska organów podatkowych w zakresie dopuszczalności uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup firmowych garniturów
12 marca 2023
Jeszcze do niedawna organy podatkowe akceptowały możliwość kwalifikowania w kosztach podatkowych przedsiębiorcy wydatków ponoszonych na zakup eleganckiej odzieży firmowej, takiej jak garnitur. Dotychczas warunkiem uwzględnienia w kosztach było opatrzenie garnituru logo firmy lub innym odróżniającym oznaczeniem identyfikującym z danym przedsiębiorcą. Stanowisko to uległo zmianie.

Nowy kierunek wyznacza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 lipca 2022 roku, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.483.2022.1.AA. Wnioskodawca przedstawił zapytanie, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup garnituru wraz z akcesoriami (marynarki, kamizelki, spodni, koszuli, paska do spodni oraz butów) w swojej działalności, w której niezwykłe ważne znaczenie ma jego nienaganna prezencja, która wpływa na postrzeganie jego osoby przez klientów, a co za tym idzie rozpoznawalność jego działalności gospodarczej.

Organ podatkowy uznał, że nie zachodzi ku temu podstawa, nawet jeśli wskazane elementy garderoby zostaną opatrzone logo lub monogramem przedsiębiorcy.

Za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty muszą pozostawać w związku przyczynowym z osiąganiem przychodów.

„Zakupy odpowiednich ubrań, tj. marynarki, kamizelki, spodni, koszuli, paska do spodni oraz butów, pod kątem wykonywania działalności gospodarczej należy oceniać na tle przepisów prawa pracy lub innych przepisów branżowych. Generalnie zakupy tego rodzaju stanowią wydatki związane z faktem funkcjonowania danej jednostki w życiu społecznym. Zatem, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i używać dostosowaną do własnych wymagań odzież i obuwie. Dlatego też zakupy tych rzeczy stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej. Odstępstwa od tej zasady mogą wynikać z nałożonego na prowadzącego działalność gospodarczą prawnego obowiązku używania określonego rodzaju odzieży, czy też obuwia, w sytuacji, gdy rzeczy te utraciły charakter osobisty, na przykład z uwagi na dostosowanie tychże do pełnienia określonych funkcji bądź zawodów.

Sam fakt oznaczenia zakupionej przez Pana odzieży monogramami w postaci inicjałów identyfikujących Pana firmę, jak i Pana samego nie zmienia tego, że odzież ta utraciła osobisty charakter.

Wskazujemy bowiem, że uzyskiwanie przychodów w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej odzieży (marynarki, kamizelki, spodni, koszuli, paska do spodni oraz butów). Obowiązujące zasady życia społecznego wymagają, aby osoby prowadzące swoje interesy w ramach działalności gospodarczej posiadały schludny wygląd, podobnie zresztą, jak osoby zatrudnione w innych zawodach. Uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest zatem uzależnione od rodzaju noszonej odzieży, gdyż schludny wygląd niezbędny jest dla wykonywania wielu zawodów poza sferą działalności gospodarczej, np. nauczycieli, urzędników itp.” (przytoczona wyżej interpretacja indywidualna z dnia 25 lipca 2022 roku).

Zdaniem Dyrektora KIS w analizowanej sprawie nie istnieją jakiekolwiek szczególne wymogi dotyczące stroju przedsiębiorcy, a co więcej nie ma podstaw, aby przyjąć, iż wydatek na zakup marynarki, kamizelki, spodni, koszuli, paska do spodni oraz butów został poniesiony wyłącznie w celu uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Co za tym idzie, wydatek ma charakter osobisty i służy zaspokojeniu potrzeb wizerunkowych, a to nie przekłada się bezpośrednio na przychody osiągane z działalności gospodarczej. Wobec tego wydatek taki nie spełnia wymogów przewidzianych przez ustawodawcę dla kosztów uzyskania przychodu.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-03-21