Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zmiany w zakresie BHP w związku z wprowadzanym przez rząd Pakietem MŚP
2 października 2018
Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem pakietu zmian dla małych i średnich przedsiębiorców (Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym). Mają one prowadzić do zniesienia wielu obciążeń w prawie gospodarczym i podatkowym. Dotkną one także tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakresie BHP zaplanowano dwie zmiany, a mianowicie ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników oraz zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że kodeks pracy w sposób nadmierny wdraża przepisy dyrektywy w zakresie szkoleń w odniesieniu do szkoleń okresowych. „Z dyrektywy wynika bowiem, że szkolenie powinno być powtarzane, mając na względzie charakter zagrożeń oraz efektywność samego szkolenia. Wydaje się zatem konieczne, aby kodeks pracy również uwzględniał przypadki, w których pracownicy określonych grup zawodowych będą zwolnieni ze szkolenia okresowego, jeśli nie jest to wymagane ze względu na ewentualne zagrożenia czy też efektywność szkolenia. Proponowane rozwiązanie uzależnia konieczność powtórzenia szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005) i odnosi się jedynie do pracowników administracyjno-biurowych. Propozycja zakłada, by szkolenia okresowe BHP co do zasady nie były obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Należy podkreślić, że są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.”. Propozycja powyższa miałaby odnosić się do pierwszych 3 spośród 30 grup zawodowych wymienionych w przywołanym rozporządzeniu.

Co do drugiej zmiany, po jej wejściu w życie, pracodawca zatrudniający do 50 pracowników również będzie mógł pełnić zadania służby BHP. W chwili obecnej, zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby BHP, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Przepisy pozwalają też mniejszym pracodawcom na samodzielne wykonywanie zadań tej służby.

Obecnie pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników albo
  2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W aktualnym stanie prawnym pracodawca zatrudniający od 21 do 50 pracowników nie może samodzielnie wykonywać zadań służby BHP, niezależnie od posiadanych kwalifikacji. Po wprowadzeniu nowelizacji będzie to możliwe. Warunkiem będzie ukończenie specjalnego szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niestety obie propozycje są oceniane przez praktyków w sposób negatywny. Ich zdaniem nie pozwolą one na dostateczną dbałość o stan przede wszystkim bezpieczeństwa pracowników w ich miejscu pracy.

Planowana data wejścia w życie zmian to 1 stycznia 2019 roku.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22