Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
11 lutego 2020
Pracownikowi w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy. W zależności od długości okresu wypowiedzenia pracownik może skorzystać z 2 albo 3 dni takiego zwolnienia.

Omawiane uprawnienie przewidziane zostało wyłącznie dla pracowników, których umowa o pracę została wypowiedziana przez pracodawcę. Jeżeli wypowiedzenie złożył pracownik, to nie ma on prawa do zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Treść przepisu nie uzależnia możliwości skorzystania ze zwolnienia na poszukiwanie pracy od rodzaju wiążącej strony umowy o pracę. Określając jednak minimalny okres wypowiedzenia, który pozwala na wykorzystanie omawianego uprawnienia, ustawodawca w praktyce wyłączył umowę na okres próbny, która została zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące. W takim przypadku bowiem okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze (okres próbny krótszy niż 2 tygodnie) lub tydzień.

Celem zwolnienia powinno być poszukiwanie przez pracownika nowej pracy. Nie ma jednak podstaw, aby pracodawca odmówił udzielenia zwolnienia, jeżeli z okoliczności wynika, że pracownik wykorzysta ten czas w inny sposób. Nawet jeśli pracodawca ma wiedzę, że pracownik znalazł już nową pracę, to w żaden sposób nie może to przekreślać innych działań pracownika mających na celu dalsze poszukiwanie pracy. Co więcej, pracodawca nie może również skontrolować sposobu wykorzystania zwolnienia przez pracownika.

Pracownikowi przysługują 2 dni zwolnienia, jeżeli okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie lub jeden miesiąc. W przypadku gdy pracownikowi przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, to może wtedy skorzystać z 3 dni zwolnienia na poszukiwanie pracy. Taki sam wymiar zwolnienia przysługuje mu, gdy pracodawca podejmie jednostronną decyzję o skróceniu okresu wypowiedzenia, jeżeli dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników (w oparciu o art. 361 § 1 kodeksu pracy).

Zwolnienie na poszukiwanie nowego zatrudnienia ma charakter odpłatny. Brak skorzystania ze zwolnienia nie daje jednak pracownikowi prawa do ekwiwalentu pieniężnego.

Warto zwrócić uwagę, że zakres uprawnień wynikających z omawianego przepisu może zostać zmodyfikowany na korzyść pracownika. Pracodawca może zdecydować o udzieleniu dni wolnych w wyższym wymiarze bądź udzieleniu ich w sytuacji, gdy stroną inicjującą rozwiązanie umowy o pracę będzie pracownik.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-08-12