Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zwolnienie z opłacania składek ZUS za styczeń 2021 roku
23 lutego 2021
Od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku przedsiębiorcy z branż szczegółowo wymienionych w znowelizowanej „ustawie antycovidowej” mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za styczeń 2021 roku. To kolejna branżowa forma wsparcia.

Podobnie jak w przypadku tarcz antykryzysowych, które weszły w życie wcześniej, ustawodawca wymienił ściśle kody PKD, których wykonywanie jako głównego przedmiotu działalności gospodarczej uprawnia do skorzystania z omawianej formy wsparcia. Decydujące znaczenie ma stan na 30 listopada 2020 roku. Są to:

  • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia, oprócz wykonywania działalności w ramach chociażby jednej z wskazanych wyżej gałęzi, musi spełnić następujące warunki:

  • zgłoszenie jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
  • spadek przychodów z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi co najmniej 40% w stosunku do przychodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym albo odpowiadającym miesiącu roku poprzedzającego,
  • deklaracja rozliczeniowa i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 roku muszą zostać złożone najpóźniej do 28 lutego 2021 roku (chyba, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ich składania),
  • przedmiotowy wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B7) musi zostać złożony nie później niż do 31 marca 2021 roku,
  • nie mógł znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej (w rozumieniu przepisów unijnych) na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku;

Zwolnienie będzie obejmować składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za styczeń 2021 roku.

Warto zwrócić uwagę, że zwolnienie będzie miało zastosowanie także w przypadku opłacenia uprzednio tych składek. Jeżeli jednak przedsiębiorca spełnia wszystkie niezbędne warunki i otrzyma informację o zwolnieniu z opłacania składek, może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłatę zostanie zwrócona, jeśli na koncie przedsiębiorcy w ZUS nie istnieją zaległości.

Stosowny wniosek (RDZ-B7) należy złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku.
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05