Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowania żłobka dla dziecka pracownika
2 lipca 2019
Od 1 stycznia 2016 roku zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia pracodawcy związane z pobytem dzieci pracowników m.in. w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach. Zakres zwolnienia uzależniony jest od źródła, z którego pochodzi świadczenie.

Do 1 stycznia 2016 roku art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniał z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń
w żłobkach lub klubach dziecięcych.

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym dokonanej ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nastąpiło rozszerzenie zakresu świadczeń uzyskiwanych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotowa zmiana stanowi element polityki prorodzinnej państwa. Nowe przepisy przyznały bowiem pracującym rodzicom istotne preferencje podatkowe. Weszły one w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku.

Wskutek nowelizacji rozszerzony został zakres zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o podatku dochodowym o świadczenia związane z pobytem dzieci w przedszkolach. Zgodnie z nowo dodanym art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 (odliczenie od podatku kwoty na małoletnie dziecko).

Przedmiotowe zwolnienie przysługuje wobec każdego małoletniego dziecka, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

  1. wykonywał władzę rodzicielską,
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą (art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-11-18