Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń socjalnych otrzymywanych przez emerytów i rencistów
16 marca 2021
Bardzo często regulamin ZFŚS przewiduje przyznanie pracownikom, którzy przeszli na emeryturę lub rentę, dodatkowych świadczeń. Stanowią one zarówno wyraz podziękowania za współpracę, jak i formę wsparcia. Na zasadach określonym w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia te korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Jeden z nich wynika z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 zł.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ze zwolnienia korzystają wszelkie świadczenia otrzymywane przez emeryta lub rencistę od uprzedniego pracodawcy. Nie ma znaczenia źródło ich finansowania. Tym samym ze zwolnienia korzystają świadczenia finansowane zarówno ze środków ZFŚS, jak i ze środków obrotowych pracodawcy. Ponadto ustawodawca nie ograniczył możliwości skorzystania ze zwolnienia do określonych form świadczeń. Oznacza to, iż emeryt lub rencista może otrzymać świadczenie w każdej formie np. pieniężnej, usługi, nagrody rzeczowej, bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary.

Jeśli wartość świadczeń w roku podatkowym przekroczy kwotę 3 000 zł to nadwyżka podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16