Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Zwolnienie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
24 maja 2022
W przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Stanowi o nim ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ustawodawca przyznał prawo do zasiłku opiekuńczego pracownikowi (ubezpieczonemu) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Krąg podmiotów, nad którymi dopuszcza się sprawowanie opieki określono w art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, jednakże nie dłużej niż przez okres 60 dni, 30 lub 14 dni w roku kalendarzowym, w zależności od podmiotu, nad którym opieka jest sprawowana.

Z ustawy o świadczeniach pieniężnych jednoznacznie zatem wynika, iż zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres korzystania ze zwolnienia od wykonywania pracy ze względu na konieczność osobistego sprawowania opieki. Tym samym zwolnienie uzasadnia nieświadczenie pracy przez okres sprawowania opieki.

O czasie trwania zwolnienia decyduje lekarz. Podejmując decyzję w tym przedmiocie lekarz powinien wziąć pod uwagę rodzaj choroby i stan zdrowia chorego.

Zwolnienie z tytułu opieki udzielane jest na dni kalendarzowe, nie na dni robocze. Nie ma przeszkód, aby obejmowało ono jedynie dni, w których pracownik świadczy pracę. Może ono obejmować również dni wolne od pracy. Jednakże powinno ono odpowiadać okresowi, przez który istnieje konieczność sprawowania opieki.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11